Wanneer voer ik een bouwtechnische keuring uit? »

Een bouwtechnische keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van uw woning. Wij raden het altijd aan om een bouwtechnische keuring uit voeren, omdat je hierdoor achterhaalt wat de staat van de woning is.

Wat is een bouwtechnische keuring?

Een bouwtechnische keuring is een keuring die vertaald wordt in een uitgebreid bouwkundig rapport. In het rapport wordt de staat van uw woning uitgebreid omschreven en zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn t.b.v. de Nationale Hypotheek garantie.

Naast dat u weet wat de staat van de woning is, zorgt een bouwtechnische keuring ervoor dat u een draaiboek in handen heeft voor de te verwachten onderhoudskosten op korte en lange termijn.

U wilt tenslotte niet voor verrassingen komen te staan, nadat u een woning heeft aangekocht.

Waarom u een bouwtechnische keuring moet laten plaatsvinden?

Helaas zien wij in de praktijk dat woningeigenaren toch nog te weinig hun woning bouwtechnisch laten keuren. Het onderhoud vindt dan vaak plaats op basis van noodzaak of financiële ruimte. Ook kan het zijn dat door tijdsgebrek of te weinig kennis onderhoud wordt uitgesteld of helemaal vergeten.

Hier moet u voor uitkijken want u wilt niet dat u onverwachts voor hoge kosten moet maken om uw woning weer in de juiste staat te krijgen. De kosten zijn dan uiteindelijk hoger dan als u regelmatig uw woning onderhoudt.

U wilt natuurlijk dat uw woning in een goede staat is, zodat de waarde van uw woning ook hoog blijft. Juist voor het behoud van de waarde van uw woning is het van belang dat u uw woning goed onderhoud en beschermt tegen de weersinvloeden en de veranderde jaargetijden.

In de zomerperiode komt het namelijk steeds vaker voor dat er voor een langere tijd geen tot weinig regen valt en uw woning blootgesteld wordt aan veel droogte. Een droge zomer gaat vaak ook gepaard met een lage grondwaterstand. Dit kan tot gevolg leiden dat uw woning gaat verzakken.

Door verzakkingen, veroorzaakt door inklinkende, uitgedroogde kleilagen, kunnen huizen ‘op spanning komen te staan. Veel constructies kunnen best een geleidelijke verzakking aan. Maar als er dan bijvoorbeeld jaren later in de buurt geheid wordt, er zwaar verkeer langs rijdt of een gewichtsverandering plaatsvindt door een verbouwing, kunnen er alsnog scheuren ontstaan.

Wij raden het dan ook aan om eens per 5 of 10 jaar een bouwtechnische keuring te laten uitvoeren door een erkend bedrijf.

Voor een beperkt bedrag heeft u dan een overzicht van de staat van uw woning en een leidraad voor het onderhoud op korte en lange termijn. Het voordeel hiervan is dat u op voorhand weet welk bedrag u (moet) kan reserveren voor het onderhoud van uw woning. Want u woning is uw kapitaal.

De waarde van uw woning wordt nou eenmaal niet alleen maar bepaald door de uitstraling en de ligging. De staat van de woning is van belang en een goed onderhouden woning heeft nu eenmaal meer waarde dan een slecht of matig onderhouden woning.

Investeer dus in uw woning om de waarde uw woning te behouden of zelf te verhogen.