Een Taxatie in Utrecht voor slechts €450? | Winvest Taxaties Utrecht

Een Taxatie in Utrecht aanvragen?

U bent op zoek naar een Gevalideerde Taxatie in Utrecht

De taxateurs van Winvest Taxateurs Utrecht staan voor professionaliteit en persoonlijkheid. We zien er met de hoogste zorg op toe dat uw woning in Utrecht en omgeving zo snel mogelijk getaxeerd wordt.

Bij het opnemen van een woning draait het om bouwtechnisch inzicht, lokale marktkennis en kennis van de omgevings- en bestemmingsplannen. Wij nemen de tijd bij het opnemen van de woning en passen al onze kennis toe om tot de reële waarde van de woning te komen. Al onze taxateurs zijn opgeleid tot Register-Makelaar en Register Taxateur en hebben al meerdere jaren ervaring met het taxeren van onroerend goed. Doordat wij al meerdere jaren werkzaam zijn als makelaars en taxateur hebben wij alle processen geoptimaliseerd, zodat wij u snel van dienst kunnen zijn. Niet alleen is onze prijs concurrerend maar leveren wij u het taxatierapport ook nog eens snel. Na uw opdracht wordt binnen twee werkdagen een taxatie afspraak gemaakt. Binnen twee werkdagen na de opname ontvangt u een full colour digitaal rapport die tevens ook in hardcopy is aan te vragen. Het taxatierapport is zowel door u als door de financieringsinstelling en/of de bank digitaal te raadplegen.

Wat houdt een taxatieopdracht precies in?

Een opdracht tot taxatie is het geven van een opdracht tot het vaststellen van een waardeoordeel van een woning en dit rapporteren in een taxatierapport. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht in tot het verrichten van een bouwtechnische keuring. De taxateur biedt u altijd vooraf de taxatieopdracht ter ondertekening aan.

Wanneer heb ik een taxatierapport nodig?

• Bij de aanvraag van een hypothecaire financiering;
• Voor de aankoopbeslissing (vooraf de marktwaarde laten bepalen door een onafhankelijk taxateur);
• Bij het verhogen of aanpassen van uw hypotheek (herfinanciering);
• Bij boedelverdeling (scheiding);
• Bij het bepalen van de waarde voor het afhandelen en doen van aangifte in verband met successierecht;
• Bij het bezwaar aantekenen tegen de vastgestelde WOZ-waarde.

Wat is een gevalideerd taxatierapport?

In het geval van een taxatierapport voor de aanvraag van een hypothecaire financiering is een gevalideerd taxatierapport nodig.
Een gevalideerd taxatierapport is een rapport wat is gecontroleerd en geregistreerd door en bij een gecertificeerd validatie-instituut. Winvest taxateurs biedt zijn taxatierapporten ter validatie aan bij het NWWI en/of iValidatie.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het NWWI

of van iValidatie

In overige situaties is een gevalideerd taxatierapport niet altijd noodzakelijk.

Hoe zijn de kosten van een taxatierapport opgebouwd?
Een taxatierapport heeft vaak een totaalprijs, maar is opgebouwd uit verschillende losse onderdelen die tezamen de prijs opmaken. Voor het maken van een volledig taxatierapport verrekenen wij de volgende onderdelen:

 • Honorarium taxateur:
 • Validatiekosten;
 • Kadastrale Leges;
 • Gemeentelijke leges;
 • BTW.
  Wat houdt een taxatie-opdracht precies in?
  Een opdracht tot taxatie is het geven van een opdracht tot het vaststellen van een waardeoordeel van een woning en dit rapporteren in een taxatierapport. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht in tot het verrichten van een bouwtechnische keuring. De taxateur biedt u altijd vooraf de taxatieopdracht ter ondertekening aan.
  Welke stappen worden doornomen tijdens een taxatie
  • Kadastrale en gemeentelijke recherche;
  • Vaststellen type woning en opnemen van de bouwtechnische staat en staat van onderhoud;
  • Controleren en opnemen van de interne afwerking en recente verbouwingen;
  • Vaststellen toegepaste verduurzaming; (isolatie en energiezuinigheid);
  • De constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
  • Het inmeten van de inhoud en oppervlak van de woning conform de branche brede  meetinstructie NEN 2580;
  • Foto opname van de woning zowel in- als extern en eventuele overige aanhorigheden;
  • Onderzoek naar bijzondere erfdienstbaarheden, bijzondere kwalitatieve rechten en overige bijzondere lasten of beperkingen;
  • De ligging en de omgeving;
  • Het bestemmingsplan;
  • Funderingsonderzoek;
  • Bodemgesteldheid;
  • De marktsituatie.
  Mag een makelaar taxeren voor de financiering van mijn woning?
  Indien de makelaar is betrokken of betrokken is geweest binnen een termijn van twee jaar bij de aankoop, verkoop of eerdere taxatie van het object, mag hij de taxatie niet uitvoeren (uitzonderingen daargelaten).
  Mag elke Makelaar mijn Woning taxeren, en hoelang is het rapport geldig?
  Alleen een Register Makelaar–Taxateur die werkzaam is binnen een straal van 20 km van het te taxeren object mag een taxatierapport opmaken ten behoeve van een financiering.

  Een taxatierapport is in de regel 6 maanden geldig voor het aanvragen van een (her) financiering.

  Wat als ik het niet eens ben met een taxatierapport?
  Als u het niet eens bent met de inhoud van het taxatierapport, dan kunt u ten allen tijden contact opnemen met de taxateur om uw grieven te bespreken. Mocht u er niet uit komen dan kunt u:

  of bezwaar indienen bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT, indien de taxateur daarbij is aangesloten, of u bent vrij om een andere taxateur in te schakelen.

  Op grond van de opdrachtvoorwaarden bent u wel gehouden de kosten te vergoeden tenzij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT anders oordeelt.

  Hoe bereid ik mij voor op een taxatie?
  • Zorg dat u (de eigenaar) en / of de bewoner thuis is;
  • Zorg ervoor dat u uw legitimatiebewijs kunt tonen;
  • Leg uw eigendomsbewijs en overige van belang zijnde akten klaar;
  • Leg eventuele tekeningen en plattegronden klaar;
  • Opgave verstrekken van recente en/of nog uit te voeren verbouwingen;
  • Opgave verstrekken van bekende gebreken;
  • Herstellen van (kleine) gebreken;
  • Zorg ervoor dat uw woning opgeruimd en fris is;
  • Zorg ervoor dat alle ruimtes toegankelijk zijn;

  Vraag Direct een Taxatie in Utrecht aan  Heeft u Verbouwingskosten?

  janee